Tre tips för Google Analytics

2017-06-09 Webbanalys

Google Analytics är idag det statistikverktyg som finns implementerat på de flesta webbplatser, oavsett om det är en liten blogg eller stor e-handel. Men även om verktyget är implementerat är det tyvärr många som idag inte använder Google Analytics fullt ut eller har gjort de inställningar som krävs för att få ut mer av sin webbanalys. Jag har skrivit ihop tre grundläggande tips som jag hoppas du kan ha användning för.

 

1. Uteslut den interna trafik

När du skapar ett nytt konto i Google Analytics skapas det som standard en vy som samlar in all data. Vyn heter som ”All Web Site Data” och samlar in data från all trafik på webbplatsen.

Den här vyn ska du ha kvar i Google Analytics men det som du bör göra är att skapa en ytterligare vy för all extern trafik och även en vy för intern trafik. Detta för att du ska kunna följa vad dina externa besökare gör på webbplatsen utan att få med interna trafik och även tvärtom om det är av intresse.

I Google Analytics gör du följande för att utesluta din interna trafik

vy

Börja med att skapa en ny vy som du döper till exkludera intern trafik som framöver bara kommer innehålla din externa trafik. Skapa sedan ett nytt filter och här väljer du att utesluta den interna trafiken genom att välja uteslut trafik från IP-adresserna som är lika med. Här fyller du i era IP-adresser som ni använder.

filter

Vill du även skapa en vy med enbart den interna trafik gör du samma sak en gång till fast du väljer att inkludera trafik från IP-adresserna istället.

Klart! Nu har du tre olika vyer, en som samlar alla data, en som samlar endast intern trafik och en som samlar in extern trafik.

 

2. Skapa en dashboard

Google Analytics är ett verktyg där du lätt går vilse bland siffror, grafer och termer om du inte är en van användare av verktyget. Skapar du en egen dashboard kan du på ett enklare sätt följa dina nyckeltal från dag till dag och även få instrumentpanelen mejlade till dig och andra i organisationen om det önskas. Detta underlättar för dig och övriga att följa era nyckeltal över tid och på ett enkelt sätt se trender och beteenden.

Gör så här för att skapa en dashboard i Google Analytics

Under Customisation i vänstermenyn hittar du Dashboards, klicka på den länken och välj sedan Create. Du får nu en fråga om att välja att skapa en Blank Canvas eller en Starter Dashboard. Vill du ha exempel på hur en dashboard kan se ut och redan få klara widgets väljer du Starter Dashboard annars startar du från ett blank papper genom att välja Blank Canvas.

dashboard

Du kommer nu kunna välja att lägga till widget direkt i instrumentpanelen genom att välja Add widget i menyn. Här kan du leta fram det du vill följa och mäta och sedan lägga till på din instrumentpanel. Ibland kan det gå snabbare och enklare att ta fram aktuell data utanför instrumentpanelen.  Detta gör du i så fall genom att klicka på Add to Dashboards om finns som alternativ under olika rapporter.

widget

Om du vill visualisera din data och kunna dela den lättare med andra rekommenderar jag att du tar en titt på Google Data Studio.

 

3. Aktivera webbplatssökning

Om du har en intern sökfunktion på din webbplats bör du alltid spåra vad besökarna söker på för sökord och fraser i sökfunktionen. Detta för att få en bättre bild på vad besökarna letar efter på webbplatsen, det kan vara innehåll som idag är svårt att hitta i menystrukturen eller så kan det vara innehållet som besökarna letar efter som benämns vid ett annat namn istället för det som ni använder på webbplatsen idag, för att ta några exempel.

För att aktivera webbplatssökning

Besök den aktuella vyn och välj inställningar för vyn. Längst ner hittar du sedan följande information:

webbplatssökning

Aktivera webbplatsökningen och fyll sedan in din aktuella frågeparameter. Vill du ha hjälp att hitta din frågeparameter kan du läsa mer om det här.  Har du gjort rätt kommer du kunna se data under Webbplatssökning som finns under Beteende i vänstermenyn.

översikt