Tolka tid på webbplats

2013-03-27   Google Analytics  |  Ingen kommentar

Det kan vara lite knepigt att tolka hur långt tid ett besök på din webbplats har varit i Google Analytics. Det kan nämligen vara så att det blir många besökare som har 0 sekunder.

För att Google Analytics ska kunna räkna ut hur mycket tid som spenderas på din webbplats behövs minst att två klick på webbplasten registreras. Detta innebär att om en besökare bara besöker en sida får du oavsett hur länge besökaren är på webbplatsen 0 sekunder.

Capture

Mer information finns hos Google själva.