Mät rätt

GA

För att få kunna utveckla ditt företag på webben gäller det att hela tiden mäta, förbättra och följa upp statistik. Det är det tyvärr många som missar. Problemet är att det oftast mäts bara för att mäta. Det är vanligt att det skickas mängder med rapporter med statistik till ingen nytta. Rapporter som inte följs upp eller arbetas med, utan bara förblir en siffra i inkorgen eller presenteras på en powerpoint på ett fint möte.

Tänk om och tänk rätt

Börja med att sätta upp konkreta mål med webbplatsen. Här gäller det att fokusera på några få nyckeltal som ni vill förbättra. Är det en e-handel vill ni förmodligen öka försäljningen och då är konverteringsgraden en mycket viktig siffra. Oavsett hur bra eller dåligt det ser ut idag går den alltid att förbättra. Jobba med ständiga justeringar för att se till att ni ökar konverteringen och får mer affärer. Oavsett om ni har en e-handel eller inte går det att sätta upp bra mätpunkter.

Tydliga mål innebär att ni vet vad ni ska fokusera på samtidigt som ni kan ställa krav på era samarbetspartners att uppnå resultat. En situation alla vinner på då ni får en samarbetspartner som klarar leverera och inte bara snackar.