Google bestämmer spelreglerna

2014-10-07   Sökmotoroptimering  |  3 kommentarer

redcard

Att arbeta med synlighet på Google innebär hela tiden nya spelregler. Det som fungerade en dag kanske inte fungerar i morgon. Och det är just det som är tjusningen med detta arbete.

Det går inte lura sig till bra positioner på Google. I alla fall inte på lång sikt utan du måste göra dig förtjänt av dina positioner och dina besökare. För att göra detta måste du göra en webbplats som underlättar för Google. Göra det tydligt vad din webbplats handlar om och vad som är viktig och relevant information. Det handlar om att hjälpa Google att ranka din webbplats på en så bra position som möjligt. Självklart vill man alltid ha en så bra synlighet som möjligt på Google och det är många som tycker dem blir orättvist behandlade. Några blir säkert det, men så är det tyvärr.

Arbetar du med synlighet på Google måste du inse att det är Google som bestämmer spelreglerna och det du kan göra är att anpassa dig eller tappa alla dina besökare.

  • Håller med om att förändringarna är det som stimulerar och är en del av utmaningen med framförallt SEO. Det är Google som håller i taktpinnen men samtidigt är det viktigt att aldrig glömma att det är kunden som är uppdragsgivaren och aldrig Google. Om det handlar om kunduppdrag vill säga. Är det en egen webbplats så finns det inget som heter etiskt eller oetiskt om det inte handlar om metoder som drabbar en tredje part.

  • Ja, jag håller med. Det är tyvärr många i branschen som ser Google som sin fiende och inte tvärtom.

  • Kan man lugnt säga, oftast efter en dålig erfarenhet som t ex en tidigare bestraffning som blev dyrbar för bolaget.