Glöm snabba resultat

skrap

Att företag tar hjälp med sin synlighet på nätet är inget nytt. Men tyvärr blir det blir fler och fler företag som har en ogenomtänkt webbstrategi och oförtjänt dåliga resultat i sökmotorerna. Det är ofta domäner hit och dit, ompekningar som pekar åt höger och vänster och länkar från både det ena och andra. Det är även vanligt att de testat lyckan hos ett par stycken sökmotoroptimeringsföretag bara de senaste året. Allt är en enda röra.

Att de dessutom är otåliga och vill se resultat helst inom en månad är inte heller ovanligt. Det fungerar tyvärr inte så. Det som behövs är en genomtänkt webbstrategi där företagen vet vad och varför de gör som de gör. 

Det blir allt vanligare att den första tiden med en ny kund går till att städa upp efter gamla misstag och försöka skapa något genomtänkt och långsiktigt som håller mer än ett par månader. Att hitta rätt samarbetspartner är inte lätt, det finns många skojare där ute, men lita inte på någon som lovar snabba resultat. Det håller aldrig i längden.