Fortsätt prata strunt i sociala medier

2010-11-29   Sociala medier  |  1 kommentar

En god vän tipsade mig om ett pressmeddelande från Uppsala Universitet som lyfter fram en rapport om sociala medier skriven av Håkan Selg. Rapporten tar upp vikten av att vara aktiv i sociala medier där inte budskapet är det viktigaste utan det viktiga är att hålla kontakten med sina vänner.

Med hjälp av sociala medier går det att med begränsade insatser bibehålla en känsla av social närvaro med många fler personer än som tidigare varit möjligt. Närvarokänslan upprätthålls med hjälp av ett socialt småprat på samma sätt som i den fysiska världen. Det är alltså inte innehållet i sig som är av betydelse utan kontakten i sig som återkommande bekräftas.

Ofta när man pratar om Facebook och Twitter så är det många som undrar hur man har tid. De ser bara problemen som kan uppstå om någon säger något negativt om ett företag eller tiden som det tar att vara aktiv. Så varför inte använda möjligheten att kommunicera och nå ut till er målgrupp?

Sociala medier gör det möjligt att med begränsade insatser vårda sådana kontakter man annars inte hunnit med.

Sociala medier skapar nya jobb

Författaren tar även upp hur sociala medier underlättar för personer att skapa nya företag. I och med att du som privatperson enkelt kan nå ut till en stor mängd människor utan några större kostnader så blir det lättare att skapa nya företag.

Det går bland annat att läsa:

En slutsats är därför att tröskeln för att starta nya verksamheter – oavsett det handlar om fåmansföretag eller i föreningar – kommer att sänkas. Mekanismen bakom är att de nya kommunikativa mönstren slår mot de fasta kostnaderna: behovet att klä in en verksamhet i en organisatorisk och administrativ apparat minskar. Till detta kommer andra uttryck av digitaliseringen som att omvandla kapitalkrävande processer till billiga programvaror. Den praktiska konsekvensen av detta är att en verksamhet dels inte kräver lika mycket startkapital för att komma igång, dels inte behöver generera lika stora intäkter för att kunna överleva. En trolig effekt är därför att många fler än tidigare kommer att starta egen verksamhet, antingen på egen hand eller tillsammans med andra. Syftet kan både vara att skapa en huvudsaklig försörjningskälla men också att ha som bisyssla.

En intressant rapport som ni kan läsa om ni får tid över. Själv har jag rensat friskt i mitt flöde på Facebook där jag nu bara ser statusuppdateringar från en mindre skala vänner. Kanske dags att ändra tillbaka igen så ser jag vad ”folk-som-jag-inte-känner-igen-på-gatan” äter till frukost?

  • Jag har – precis som dig – börjat tröttnat på meningslösa statusuppdateringar likt klassikern ”jag har käkat this-and-that” till frukost.

    Även jag har tänkt rensa i mitt flöde på facebook, alternativt skapa ett nytt konto. När facebook var nytt behandlade jag varenda liten statusuppdatering som Gud. Men idag är alla sådana bara störande och således ingenting jag ens tittar på.

    Jag ser till att läsa rapporten så fort jag får tid över. Du vet hur det är att driva projekt på nätet – man hittar aldrig tiden till att göra någonting annat 😉